Legislatia muncii

1. LEGISLATIA MUNCII

Consideram ca din multitudinea de aspecte pe care trebuie sa le cunoastem cu privire la legislatia muncii este important capitolul despre contractul de munca.

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Entitatile medicale, indiferent de forma de organizare (C.M.I, S.R.L., SOCIETATI CIVILE MEDICALE , CABINETE ASOCIATE) pot incheia contracte individuale de munca pentru fiecare persoana care presteaza o activitate in cadrul acesteia (medic, asistenta, femeie de serviciu, administrator, contabil, jurist, etc.). Contractul de munca este cel care asigura vechimea in munca.
La  forma de organizare S.R.L., medicul titular isi poate incheia contract individual de munca pentru propria persoana, la CMI insa, medicul nu se poate autoangaja.
Incheierea contractului individual de munca ( Art. 16 –Codul Muncii)
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior inceperii activitatii. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului (C.M.I, S.R.L., SOCIETATE CIVILA MEDICALA, CABINET ASOCIAT). Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.
(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. (In prezent acesta se transmite online, pe baza unei parole care se obtine de la I.T.M. Maramures.)
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
Neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca se sanctioneaza cu amenda 10.000-20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.
La incheierea contractului individual de munca este necesar certificat care sa ateste capacitatea angajatului de a presta activitatea pentru care este angajat (FISA DE APTITUDINI eliberata de medicul de medicina muncii).
Contractul individual de munca se transmite online catre I.T.M. pe baza unei parole care se obtine de la I.T.M. Maramures. Orice modificare a contractului se transmite de asemenea online.
Anexe obligatorii ale contractului individual de munca :
 • fisa de aptitudini, care trebuie obtinuta anual (lipsa ei atrage amenda de 3000 RON)
 • fisa postului medic stomatolog, descarcă aici  (word ) sau aici ( pdf ) model orientativ
 • fisa postului asistent stomatologie, descarcă aici ( word ) sau aici ( pdf ) model orientativ
 • fisa de evaluare performante personal angajat
 • fisa de sanatate si securitate in munca (de preferat sa se externalizeze serviciul privind protectia securitatii si sanatatii in munca. Exista firme specializate in acest domeniu.)
Grila de control solicitata de I.T.M. Maramures in cazul unei inspectii la cabinetul dvs. cuprinde urmatoarele acte:
 • acte constitutive societate (cabinet individual)
 • dosare de personal ale angajatilor societatii (care trebuie sa cuprinda: copie B.I. sau C.I., certificat de nastere, certificat de casatorie, fisa de aptitudini, fisa postului, diploma de studii, declaratie de traseu, fisa de evaluare a performantelor, fisele de protectia muncii)
 • statele de plata a salariilor, atentie, SEMNATE DE SALARIATI!
 • foi colective de prezenta (pontaje)
 • registrul unic de control
 • regulament de ordine interioara
 • registru general de evidenta salariati
 • planificare concedii de odihna
Bibliografie: Codul Muncii-actualizat 2012 : Legea 319/2006


2. INFIINȚAREA UNUI CABINET DE MEDICINĂ DENTARĂ

In conformitate cu legislatia in vigoare, activitatea de medic stomatolog se poate efectua in urmatoarele modalitati:
 • societate comerciala cu raspundere limitata (S.R.L.)
 • cabinet medical individual (C.M.I.)
 • cabinete medicale asociate
 • societate civila medicala
Iata cateva aspecte referitoare la infiintarea celor mai uzuale forme de organizare juridica ale cabinetelor stomatologice: S.R.L. si C.M.I
a. Organizarea sub forma de S.R.L.

Pasii sunt urmatorii:
a) Infiintare S.R.L.
Procedeul se deruleaza prin Registrul Comertului, actele necesare fiind solicitate de la aceasta institutie. In vederea infiintarii este necesara deschiderea unui cont la o institutie bancara. In cazul in care se doreste contract cu C.A.S. este necesara si deschidere unui cont la Trezorerie.

b) Inregistrare la Administratia Financiara (in functie de domiciliu) a S.R.L.-ului infiintat
c) Achizitie stampila cu datele firmei.
d) Cumparare registru unic de control (de la Administratia Financiara) + Registru Incasari si Plati + Registru Inventar
e) Achizitie casa de marcat fiscala + fiscalizare la Administratia Finaciara
f) Certificat de inregistrare emis de Colegiul Medicilor Dentisti
g) Aviz de functionare emis de Colegiul Medicilor Dentisti
h) Autorizatie Sanitara de Functionare emisa de Directia De Sanatate Publica
Din acest moment in unitatea respectiva se poate desfasura activitate stomatologica.
Dezavantaje:
 • contabilitate in partida dubla (necesita contabil autorizat)
 • obligativitate incheiere contract individual de munca chiar si pentru administrator (costuri suplimentare)
 • obligativitate casa de marcat fiscala

b. Organizare sub forma de C.M.I.
Procedura se deruleaza prin Colegiul Medicilor Dentisti si presupune urmatorii pasi
a) Eliberare Certificat de Inregistrare - emis de Colegiul Medicilor
Acte necesare: dovada detinere spatiu (proprietate sau inchiriere), schita spatiului, copie libera practica, dovada platii la zi a contributiei CMDR
b) Inregistrare Administratia Financiara si eliberare Certificat de inregistrare fiscala. (Se completeaza declaratia 070 pentru inregistrare si apoi se completeaza declaratia 020 in care estimati un venit aproximativ pentru anul in curs pe baza careia se calculeaza impozitul. De preferat aceasta delcratie sa nu fie cu un venit foarte mare.)
c) Achizitie Registru Unic de Control de la Administratia Financiara + Registru Inventar + Registru de Incasari si Plati.
d) Achizitie stampila cu datele firmei
e)Inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – la Directia de Sanatate Publica
f)Autorizatie sanitara de functionare
In principiu din acest moment puteti functiona.
Este bine de stiut pentru ca reprezentantul legal sa poata benficia de vechime in munca se incheie:
 • declaratie de asigurare la Casa de Pensii
 • declaratie de asigurare la Casa de Sanatate
Avantaje
 • contributiile catre stat se calculeaza pe baza veniturilor realizate
 • nu este necesara casa de marcat
 • nu este necesar contabil autorizat, nu se depun declaratii lunare, nu se intocmesc balante si bilanturi


3. PREZENTARE PPT DESPRE COSTURILE DE INFIINTARE ȘI FUNCȚIONARE ALE UNUI CABINET DENTAR

Abonati-va la lista noastra de noutati