Infiintare cabinet
Avizarea cabinetelor de medicina dentară se face întocmind condiţiile prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , al OMSP nr 1338/31.07.2007 şi a O.G. 124/1998reactualizată în noiembrie 2006.
În vederea amenajării şi autorizării unui cabinet de medicină dentară aveţi de parcurs următoarele etape:
1. Alegeţi forma de organizare a cabinetului de medicină dentară: CMI sau SRL
2. Amenajaţi cabinetul pentru a corespunde următoarelor criterii de evaluare:
- acceptul vecinilor, acolo unde este cazul (nu este necesar în cazul unui cabinet deja existent)
- pentru societăţile comerciale: acte de înfiinţare firmă (act constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerţului)
- certificatul de membru CMDR
- asigurare malpraxis în termen de valabilitate
- contract de incinerare pentru deșeurile infecțioase
- recomandare asistentă, dacă este cazul
- registru de consultaţii
- fişe medicale
- caiet de sterilizare, care va conţine: numărul şarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi de sfârşit ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici, numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea ( descarcă aici un model de caiet de sterilizare)
- registru de evidenţă a temperaturilor de refrigerare (descarcă modelul aici)
- pungi şi benzi indicator fizico-chimic de sterilizare
- chitanţiere personalizate / casă de marcat
- orarul cabinetului
- firmă stradală sau de interior în conformitate cu Decizia nr 36/2009 a CMDR (descarcă aici)
- circuite profesionale
- spaţiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu o chiuvetă racordată la apă caldă şi rece şi la reţeaua de canalizare din localitate
- dezinfectante aprobate de M. S. 
- echipament de protecţie
- trusa de urgenţă (descarcă aici)
- dotare minimă necesară (descarcă aici)
- frigider, termometru pentru măsurarea temperaturilor, grafic de temperatură (descarcă modelul aici)
- două grupuri sanitare: unul pentru pacienţi şi unul pentru personalul sanitar
- schiţa spaţiului
- suprafaţă cabinet (9 mp / unit)
- sala de aşteptare ( 1/1,5 mp /persoană în cazul cabinetelor pentru adulţi sau 1,5/2 mp/persoană în cazul cabinetelor pentru copii)
- sterilizare (conform ordinului 961/2016 - descarcă aici )
- spaţiu administrativ: birou -spaţiu de depozitare
- vestiar.
3. Pentru obținerea Certificatului de avizare, pregătiţi un dosar care trebuie să cuprindă:
- cerere tip (CMI descarcă aici, SRL descarcă aici)
- dovada deţinerii spaţiului (contract de comodat, închiriere, concesiune, act de proprietate)
- schiţa spaţiului
- orarul cabinetului
- copie asigurare malpraxis
- copie contract de incinerare
- copie caiet de sterilizare
- copie după chitanţa de plată pentru firma stradală.
- taxa de avizare (se plăteşte la sediul CMD Maramures)
Pentru SRL, se adaugă la dosarul de avizare : copie după Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Actul constitutiv al firmei (statut şi act adiţional acolo unde este cazul)
* Notă : pentru actele depuse la dosar în copie se va prezenta originalul pentru conformitate; cotizaţia va fi achitată la zi.
Odată completat, dosarul dumneavoastră va fi preluat şi analizat de către comisia de avizări-acreditări a CMD Maramures.
O echipă formată din doi membri ai acestei comisii se va deplasa la cabinetul dumneavoastră pentru a constata veridicitatea datelor analizate.
Termenul legal de acordare al avizului este de 30 de zile lucrătoare din ziua efectuării controlului.
Vă dorim să aveţi parte de o carieră cât mai frumoasă!

Abonati-va la lista noastra de noutati